I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i pomysłodawcą Klubu Podróżnika jest firma Podróże Specjalistyczne Sklep Podróżnika Przemysław Chlebicki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 46/50, zwana dalej Sklepem Podróżnika.
 2. Klub Podróżnika został stworzony, aby ułatwić Klientom sklepów stacjonarnych i sklepu internetowego sp.com.pl dostęp do informacji o oferowanych towarach, usługach, spotkaniach z podróżnikami oraz autorami literatury górskiej i podróżniczej.
 3. W szczególności Sklep Podróżnika proponuje niektóre rabaty i oferty specjalne wyłącznie członkom Klubu.
 4. Interpretacja oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu pozostają w wyłącznej kompetencji Sklepu Podróżnika.

II. Członkostwo

 1. Do Klubu Podróżnika może przystąpić każdy klient, który założy konto na stronie internetowej sp.com.pl i wyrazi wolę członkostwa w Klubie Podróżnika.
 2. Przystępując do Klubu, klient akceptuje regulamin Klubu Podróżnika oraz wyraża zgodę na otrzymywanie oferty marketingowej oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Aby zrezygnować z uczestnictwa w Klubie Podróżnika, należy zgłosić taką dyspozycję usługodawcy, podając swój login do konta. Usługodawca podejmuje się usunięcia zarejestrowanego konta Klienta oraz/lub jego danych z listy członków Klubu Podróżnika niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu siedmiu dni od wydania przez Użytkownika takiej dyspozycji.

III. Korzystanie z uprawnienia

 1. Członek Klubu Podróżnika ma prawo korzystać z następujących udogodnień w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym:
  1. rabatów i ofert specjalnych tylko dla członków Klubu;
  2. stałej zniżki na większość oferowanych towarów i usług, w wysokości zależnej od liczby zgromadzonych punktów;
  3. rabatów na usługi serwisowe i wypożyczanie sprzętu;
  4. wydłużonego czasu zwrotu (30 dni od daty zakupu) lub wymiany (60 dni od daty zakupu) towarów nieużywanych.
 2. Członek Klubu poprzez swoje konto internetowe może sprawdzać stan obecnych rabatów oraz liczbę zdobytych punktów.
 3. W sklepach stacjonarnych członek Klubu może korzystać z przysługujących mu uprawnień po okazaniu lub podaniu numeru Karty Podróżnika połączonej z jego kontem internetowym.
 4. Członek Klubu może użyczyć swojej Karty Podróżnika dowolnej osobie w celu skorzystania przez tę osobę z tańszych zakupów w stacjonarnych Sklepach Podróżnika. Punkty z tego zakupu zostaną zaliczone na numer tej Karty Podróżnika.
 5. W sklepie internetowym członek Klubu korzysta z uprawnień poprzez konto internetowe.

IV. Karta Podróżnika

 1. Karta Podróżnika stanowi poświadczenie uprawnień dla okaziciela w stacjonarnych Sklepach Podróżnika.
 2. Karta jest wydawana za zgodą Klienta przy zakupie lub dołączana do wysyłanych towarów.
 3. Aby skorzystać ze zniżek wynikających z zebranych punktów lub rabatów i ofert specjalnych w sklepach stacjonarnych potrzebne jest zarejestrowanie Karty Podróżnika lub wcześniej wydanej Karty Rabatowej lub Klubowej na stronie www.sp.com.pl.
 4. Członek Klubu może dokonać rejestracji posiadanej Karty podczas zakładania konta lub później w panelu swojego konta. Dotyczy to również wydanych uprzednio Kart Rabatowych i Kart Klubowych.
 5. Członek Klubu, który nie jest posiadaczem Karty Podróżnika, otrzyma ją podczas najbliższej wysyłki lub wizyty w sklepie.
 6. Członek Klubu może posiadać tylko jedną ważną Kartę Podróżnika. W przypadku utraty karty, klient może otrzymać nową kartę za opłatą 4 zł. Stara karta jest dezaktywowana. Wydanie nowej karty nie kasuje wcześniej zgromadzonych punktów.
 7. Karta Podróżnika jest kartą na okaziciela i może być użyczana osobom trzecim.
 8. Karta Podróżnika stanowi własność Sklepu Podróżnika i może być unieważniona.

V. System punktowy

 1. Wysokość stałej zniżki zależy od liczby zgromadzonych na koncie punktów według poniższej tabeli.
  zniżka poziom od
  1% beskidzki 100 pkt.
  2% tatrzański 200 pkt.
  3% pirenejski 300 pkt.
  4% alpejski 500 pkt.
  5% kaukaski 1000 pkt.
  6% andyjski 2000 pkt.
  8% himalajski 4000 pkt.
 2. Stała zniżka nie łączy się z pozostałymi promocjami i wyprzedażami.
 3. Podstawowym sposobem zdobywania punktów jest dokonywanie zakupów w Sklepie Podróżnika przy przeliczniku  1 zł = 1 punkt.
 4. W przypadku stosowania innych przeliczników informacja będzie podana na karcie produktu.
 5. Sklep Podróżnika może również przyznawać punkty w ramach innych akcji promocyjnych.
 6. Punktów nie przyznaje się za zakupy w cenach hurtowych, wyprzedażowych, negocjowanych i oznaczonych znakiem SPOutlet.
 7. Na koniec każdego roku kalendarzowego z karty kasowane są punkty, które są starsze niż 2 lata.

Przepisy przejściowe

 1. Wydane wcześniej Karty Rabatowe i Karty Klubowe zachowują ważność pod warunkiem zarejestrowania ich na stronie www.sp.com.pl. Zarejestrowanie Karty Rabatowej lub Klubowej zmienia system rabatowania na punktowy system, taki jak dla Karty Podróżnika.
 2. Zarejestrowanie Karty Rabatowej i Karty Klubowej powoduje naliczenie punktów za zakupy zarejestrowane na Kartę po 06.06.2014.
 3. Zarejestrowanie Karty Rabatowej do dnia 30.06.2016 jest premiowane naliczeniem dodatkowo 900 punktów ważnych do 31.12.2017.
 4. Zarejestrowanie Karty Klubowej do dnia 30.06.2016 jest premiowane naliczeniem dodatkowo 1800 punktów ważnych do 31.12.2017.
 5. Do dnia 31.08.2015 okazanie w sklepach stacjonarnych wcześniej wydanej Karty Rabatowej lub Karty Klubowej, która nie została zarejestrowana na stronie www.sp.com.pl upoważnia do dotychczasowych stałych rabatów przypisanych do tych kart. Korzystanie z promocji i ofert specjalnych możliwe jest tylko po zarejestrowaniu kart.